GGD

Jeugdgezondheidszorg 
De Jeugdgezondheidzorg van GGD Zaanstreek-Waterland doet ook bij kinderen op de basisschool gezondheidsonderzoeken. Ze krijgen hier twee keer een uitnodiging voor. Op elk ander moment kunnen ouders een afspraak met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts maken. 

De medewerkers van Jeugdgezondheidzorg zijn experts in de normale ontwikkeling van het kind en bieden preventieve zorg. Ze kijken naar de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van het kind. En hebben daarbij oog voor de ontwikkelbehoeften van kinderen. Als er problemen zijn op school, in de klas of ergens anders, denken ze graag mee om deze problemen vroeg aan te pakken. Zodat het niet verder uit de hand loopt en soms zelfs verwijzing naar specialistische zorg nodig is. 
De jeugdverpleegkundige en jeugdarts kijken breed naar de gezondheid en de omgeving van het kind. Soms ligt de oorzaak van het probleem ergens anders dan eerder verwacht. Bijvoorbeeld door een gehoorprobleem, slaapprobleem, pesten, onrustige thuissituatie, pubergedrag, enzovoort. Met kleine aanpassingen, begeleiding van de jeugdverpleegkundige, pedagoge of een groepscursus kunnen we er samen voor zorgen dat het probleem al in een vroeg stadium verbetert.

Jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistent en logopedist
Elke school heeft een eigen jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistent en logopedist. U kunt hen altijd om advies vragen. 

Op Het Parelhof is op donderdag Angela Boer, logopediste voor kinderen van Het Parelhof werkzaam.

Preventief gezondheidsonderzoek 5-jarigen 
Alle kinderen krijgen in het jaar dat ze vijf worden met hun ouders/verzorgers een uitnodiging voor een preventief gezondheidsonderzoek. De doktersassistente komt op school en onderzoekt dan de oren en ogen van de kinderen op school. U hoeft daar als ouder niet bij aanwezig te zijn. Zij neemt contact met de school op voor het plannen van dit onderzoek. Daarnaast krijgt u via de e-mail een vragenlijst over de gezondheid van uw kind. Als u deze heeft ingevuld kunt u een afspraak met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige maken. Deze afspraak is op een van de locaties van de GGD. Hierbij zijn u en uw kind aanwezig. De jeugdverpleegkundige of jeugdarts bespreekt de antwoorden op de vragenlijst die u vooraf heeft ingevuld 

De spraaktaal screening 5-jarigen
Alle leerlingen krijgen in het jaar dat ze vijf worden een screening op spraaktaal ontwikkeling. Dit doet een logopedist op school. Hier zijn de ouders/verzorgers niet bij. U krijgt een terugkoppeling van de logopedist. 

Preventief gezondheidsonderzoek groep 7
Alle leerlingen van groep 7 krijgen met hun ouders/verzorgers een uitnodiging voor een preventief gezondheidsonderzoek door de jeugdverpleegkundige. Dit is op een van de locaties van de GGD of op de school van het kind. De jeugdverpleegkundige geeft dan ook voorlichting over het gebruik van alcohol, puberteit, beeldschermgebruik, social media en de gevolgen daarvan.  

Onderzoek op indicatie
Leerkrachten, Intern Begeleiders, ouders/verzorgers die zorgen of vragen hebben, kunnen altijd contact opnemen met de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, pedagogisch adviseur of logopedist voor overleg of onderzoek van een kind.

Mijn Kinddossier 
Ouders kunnen de gegevens van hun kind bekijken op www.mijnkinddossier.nl. Ze kunnen hierop inloggen met hun DigiD (met sms of de DigiD app). In dit digitale dossier staan lengte en gewicht van hun kind. Ook kan de GGD hier digitaal folders in zetten. De vragenlijsten, die bij elk onderzoek horen, kunnen ouders ook via Mijn Kinddossier invullen. Lees hier meer over Mijn Kinddossier.

GGD Zaanstreek-Waterland
Bij GGD Zaanstreek-Waterland kan iedereen - (aanstaande) ouders, verzorgers, jongeren en professionals - terecht met vragen over opgroeien en opvoeden. De GGD zorgt ervoor dat u advies krijgt en als u dat wilt, de goede hulp. 

Centrum Jong en/of Centrum voor Jeugd en Gezin
GGD Zaanstreek-Waterland maakt deel uit van het Centrum Jong of het Centrum voor Jeugd en Gezin. We werken daar met verschillende organisaties samen. Deze samenwerking zorgt ervoor dat kinderen, jongeren en ouders zo snel en efficiënt mogelijk hulp krijgen. Ouders kunnen er o.a. terecht op het inloopspreekuur en kunnen telefonisch en online advies krijgen. Natuurlijk kunnen ze er ook altijd terecht voor informatie over alles wat te maken heeft met de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. 

Contact opnemen
E-mail: jgz@ggdzw.nl (vermeld dan naam van uw kind, geboortedatum en de naam van de school). 
Telefoon: 0299-74 80 04 (regio Waterland) of 075-651 83 40 (Zaanstreek). Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur.

Voor vragen over opvoeding kunnen ouders ook chatten met een jeugdverpleegkundige op www.Ouderchat.nl
(maandag t/m vrijdag van 8.30 t/m 17.00 uur. Maandag, dinsdag en donderdag tot 20.30 uur). Ze kunnen hun vragen ook per e-mail stellen aan opvoedvragen@ggdzw.nl.                    
 

Leerlingen aan het woord

"We hoeven niet alles tegelijk te doen, maar kunnen zelfstandig werken"

- Leerling, 11 jaar