School- maatschappelijk werk

Wat doet de schoolmaatschappelijk werker?

Uw kind en de basisschool
Op vierjarige leeftijd gaat uw kind naar de basisschool. Dit is een belangrijke fase in het leven van iedereen. Kinderen gaan de wereld om hen heen verkennen. Ze groeien op van kleuter naar puber. Zoals we allemaal weten gaat dat niet altijd zonder strubbelingen. Soms is aan het gedrag van het kind te zien dat het niet goed gaat. Soms merken we op een andere manier dat hem of haar iets dwars zit. Omdat deze periode belangrijk is voor het verdere leven, is er op de basisscholen - naast aandacht voor het leren lezen, rekenen en schrijven - ook aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen,  
Immers, een kind dat zich lekker voelt kan veel gemakkelijker leren dan een kind dat problemen heeft.

Waarom schoolmaatschappelijk werk?
Als u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u daar altijd over praten met de leerkracht. Zo zal ook de leerkracht eerst met u praten als hij / zij zich zorgen maakt. U beiden kent tenslotte het kind het beste en meestal komt u er samen wel uit. Wanneer er echter zorgen blijven, kunt u daarover praten met de schoolmaatschappelijk werker.
Voorbeelden op het gebied van opvoedingsvragen:

  • u wilt weten of u anders met uw kind zou kunnen omgaan
  • u heeft het gevoel dat u er alleen voor staat
  • u beleeft geen plezier meer aan uw kind
Voorbeelden op het gebied van kindergedrag:
  • uw kind heeft voortdurend ruzie
  • uw kind is lusteloos of juist overactief
  • uw kind heeft moeite met het aangaan van contacten met leeftijdsgenoten

De schoolmaatschappelijk werker zal samen met u bekijken wat de beste hulp is voor u en uw kind.

Onze schoolmaatschappelijk werker: Nancy Ettes
Beste ouders en leerlingen van het Parelhof,

Met veel plezier kan ik jullie vertellen dat ik vanaf het begin schooljaar 2023-2024 als  schoolmaatschappelijk werker werkzaam ben bij Het Parelhof.

Ik werk al meer dan zeven jaar in de Purmer als jeugdwerker van Clup Welzijn. Een aantal ouders kent mij al van het Kinder en Tiener Centrum in de Riekstraat. Andere ouders kennen mij omdat ik bij het oudercafé op school was of omdat ik de aanvraag bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur heb gedaan voor betaling van de sport voor hun kind. Ook help ik kinderen en hun ouders als het even niet zo lekker gaat.

Als schoolmaatschappelijk werker voor het Parelhof ben ik onafhankelijk. Kinderen, ouders en leerkrachten kunnen op vertrouwelijke basis in gesprek gaan met mij als ze een vraag hebben of een probleem ervaren. We kunnen dan samen gaan kijken wat kan helpen. We hoeven daarvoor niet altijd af te spreken op school, het kan ook thuis of op een locatie van Clup Welzijn. 

Ik ben van maandag tot en met donderdag bereikbaar op telefoonnummer 06-36322664 en via email n.ettes@clup.nl.

Tot ziens op het Parelhof, of ergens in de Purmer.

Nancy Ettes


 
 
 

Ouders aan het woord

"Er wordt naar het kind gekeken, niet naar het programma."

- Anne