Notulen

Wilt u de notulen opvragen, dan kunt u dit mailen naar: info.hetparelhof@opspoor.nl
Ook voor tussentijdse vragen opmerkingen dan kunt u uiteraard een email sturen.

Ouders aan het woord

"Goed dat kinderen uit de wijk naar de bibliotheek op school kunnen gaan"

- Rehab