MR

De MR is vooral een raad voor vragen en opmerkingen van ouders en personeel en een klankbord voor de directie. Ze bestaat momenteel uit drie ouders en twee leerkrachten. De MR vergadert gemiddeld 5 keer per jaar en bespreekt allerlei beleidsmatige onderwerpen. De vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht.

Ouders aan het woord

"Goed dat kinderen uit de wijk naar de bibliotheek op school kunnen gaan"

- Rehab