Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal Pinkeltje is een begrip in Purmer-Noord.

Peuterspeelzaal Pinkeltje is voor veel kinderen in de Purmer-Noord de eerste kennismaking met een schoolse omgeving. Een belangrijke basis voor de verdere ontwikkeling. Bij Pinkeltje vinden wij dat ieder kind uniek is en het recht heeft om zichzelf te zijn. In een veilige, vertrouwde en warme omgeving leren samen spelen, samenwerken en ervaring op te doen met motorische en zintuiglijke aspecten. Onze pedagogisch medewerkers streven ernaar dat kinderen zich thuis voelen en langzaam maar zeker toegroeien naar de overstap naar groep 1. 

Binnen Dalton Kindcentrum Het Parelhof werken we nauw samen met onderwijs en buitenschoolse opvang. De activiteiten sluiten aan bij groep 1 en 2 van Het Parelhof. Dit komt het wennen op de basisschool en de doorlopende leerlijn ten goede.
Binnen het kindcentrum heeft Pinkeltje twee groepen:

  • de VVE groep (voor- en vroegschoolse educatie)
  • de gemengde peuter-/ kleutergroep.
De VVE groep
Door middel van het VVE programma Uk & Puk proberen we al onze peuters zo breed mogelijk te ontwikkelen en eventuele ontwikkelingsachterstanden in te lopen. 

De peuterspeelzaal is gehuisvest binnen Kindcentrum Het Parelhof. De overgang van peuterspeelzaal naar basisschool zal hierdoor voor de kinderen heel natuurlijk aanvoelen.

De openingstijden van Peuterspeelzaal Pinkeltje zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:15 tot 12:15 uur en van 12:45 tot 16:45 uur en op woensdag van 8:15 tot 12:15 uur.

De gemengde peuter/kleuter groep
Voor kinderen die hier (in hun ontwikkeling) aan toe zijn, is er een gemengde peuter/kleutergroep. Deze groep worden begeleid door zowel een leerkracht als een pedagogisch medewerker en geven peuters vanaf drie jaar, naast extra uitdaging, de kans om alvast te wennen aan de basisschool. In deze groep staat de ontmoeting van onze peuters met de kleuters centraal

De peuter-/ kleutergroep is elke ochtend geopend van 8.15 tot 12.15 uur.


Wilt u meer weten over onze peuterspeelzaal? Ga dan naar www.pszpinkeltje.nl

Ouders aan het woord

"Méér dan leuk! Ik laat mijn kinderen met een goed gevoel achter bij de peuterspeelzaal."

- ouder van Pinkeltje