Wat houdt dat in, een kindcentrum?

Het begrip Kindcentrum krijgt de laatste jaren steeds meer bekendheid. Toch krijgen wij nog regelmatig de vraag wat het nu precies inhoudt. Kort gezegd is een Kindcentrum een plek waar kinderen in de leeftijdsgroep van 2 tot 12/13 jaar gedurende de dag komen om te leren, te spelen, zich te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten. Daarbij wordt door iedere medewerker en begeleider gewerkt vanuit dezelfde visie, gebaseerd op de principes van het daltononderwijs. 


 

Ouders aan het woord

"Er wordt naar het kind gekeken, niet naar het programma."

- Anne