Groepsverdeling met leerkracht en ondersteuning 2022-2023

Daltonkindcentrum Het Parelhof bestaat uit:
• basisschool het Parelhof: 14 groepen en een peuter/kleutergroep

• psz Pinkeltje: alle dagdelen een groep

• bso de Driesprong: jongste en oudste groep

Team schooljaar 2022-2023
School Openbare Daltonschool het Parelhof
Zichthof 9-11
1445 HC Purmerend
tel.: 0299 640610
info.hetparelhof@opspoor.nl

Managementteam
Ellen Scherpenzeel, directeur directie.hetparelhof@opspoor.nl
Joke Sibie, directeur j.sibie@opspoor.nl
Annemarie Beving a.beving@opspoor.nl
Marije Moolhuijzen m.moolhuyzen@opspoor.nl

Pinkeltje peuters Irma Schagen en Rana Sert

Fuut groep 0/1 Tyson Vos en Stephanie van Zwieten

Kwikstaart groep 1/2 Dylaila van Kempen en Perlou Engelgeer

Tureluur groep 1/2 Madeleine van Baarsen en Marjan Hemmelder

Meerkoet groep 1/2 Brigitte Schut

Reiger groep 3 Edel Visser en Edith van der Kroon

Valk groep 3 Edith van der Kroon en Angela Huigen

Kwartelkoning groep 4 Susan Plat en Marjan Hemmelder

Rietzanger groep 4 Aaltje Hospes en Melanie Brevë

Zilvermeeuw groep 5 Sandra van Rosse

IJsvogel groep 5 Tim Lamb

Fazant groep 6-7 Anouschka van Veenhuizen

Scholekster groep 6-7 Linda Helmigh en melle Kabel

Waterhoen groep 6-7 Jaimie Keuzenkamp

Buizerd & Grutto groep 8** Manon van Veen, Nadia Eckes en Aimée Doeksen

     ** 1 stamgroep 8 De Buizerd en Grutto: verdeeld over 2 lokalen

 

Onderwijsondersteuning: Bas Kuilman (1/2), Margot van der Meulen (1/2/3), Nicolette Plas (3), Amy Limburg (4/5), Marion Selij (6/7) en Nadia Eckes (8) en Aimeë Doeksen (8)

Vakleerkracht gym: Tijmen Meijer

Management assistent: Wendy Frinking (tot 1 december)

Conciërge: Ali Molaie

Ondersteuning arrangement:

BSO de Driesprong: Ingrid Ruiter, Bas Kuilman en Mariska Hoogwerf

Intern begeleidsters: Annemarie Beving en Marije Moolhuijzen

Schoolcontactpersoon: Annemarie Beving

Bedrijfshulpverleners: Aaltje, Nicolette, Marion, Tyson, Dylaila en Edith

Ouders aan het woord

"Er wordt naar het kind gekeken, niet naar het programma."

- Anne