Anti-pestcoördinator en contactpersoon

Anti-pestcoördinator
De anti-pestcoördinatoren op onze school zijn mevrouw Marije Moolhuijzen en mevrouw Annemarie Beving.
U kunt de anti-pestcoördinatoren bereiken via m.moolhuyzen@opspoor.nl of a.beving@opspoor.nl

Contactpersoon
Als er op school gebeurtenissen plaats vinden waar u het als ouder niet mee eens bent, kunt u een klacht indienen. In veel gevallen is het raadzaam om eerst te proberen om met de persoon in kwestie in gesprek te gaan en samen naar een oplossing te zoeken. Als u er samen niet direct uit komt, dan kunt u de kwestie neerleggen bij de schooldirecteur. 
Elke school heeft ook een contactpersoon.

Op Het Parelhof is mevrouw Madeleine van Baarsen contactpersoon. Zij kan u ondersteunen bij de informele afhandeling van een klacht. Zij kan u ook doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon die met u de mogelijkheden tot bemiddeling zal onderzoeken en zo mogelijk zelf zal bemiddelen bij het zoeken naar een oplossing.
U kunt de contactpersoon bereiken via m.vanbaarsen@opspoor.nl

Ouders aan het woord

"Méér dan leuk! Ik laat mijn kinderen met een goed gevoel achter bij de peuterspeelzaal."

- ouder van Pinkeltje