Eerstvolgende vergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van de MR op 
maandag 2 maart 2020 om 20.00 uur
Aanvang 20.00 uur
Ingang: Zichthof 11.
U bent van harte welkom!

Agenda MR vergadering

notulist: T.F.
1. Opening gezamenlijk met de OV - voortgang Parelkwekers - voortgang vrijwillige bijdrage - voortgang naamsverandering
2. Vaststellen agenda MR
3. Notulen van de vergadering van 15 januari
4. Ingekomen post Mededelingen directie (A.):
5. Formatie
6. BPS (bouwen aan een positieve school)
7. MR info nieuwsbrief
8. wvttk (wat verder ter tafel komt) en rondvraag


 

Leerlingen aan het woord

"Zingen in het schoolkoor, dat is leuk! "

Leerling, 8 jaar