Eerstvolgende vergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van de MR op
woensdag 11 september 2019 om 20.00 uur

Aanvang 20.00 uur
Ingang: Zichthof 11.
U bent van harte welkom!

notulist: L.H.

Agenda:
1. opening gezamenlijk met de OV
- voortgang Parelkwekers
- data vergaderingen afspreken
2. vaststellen agenda MR
3. notulen van de vergadering van 3 juni
4. ingekomen post
5. mededelingen directie
6. verkeer rondom school (MR lid Tanja)
7. jaarplan
8. jaarverslag
9. jaarvergadering
10. Nieuw MR lid
11. MR info
12. BPS ( bouwen aan een positieve school)
14. wvttk (wat verder ter tafel komt) en rondvraag
 

Leerlingen aan het woord

"We hoeven niet alles tegelijk te doen, maar kunnen zelfstandig werken"

- Leerling, 11 jaar