MR-leden en contact

De MR bestaat uit de volgende leden: 
                       

Personeelsgeleding:
Susan Plat (secretaris)                        s.plat@opspoor.nl

Linda Helmigh                                    l.helmigh@opspoor.nl
 
Mirjam Borst                                      m.borst@opspoor.nl


Oudergeleding:
Tanja Funcke-Lagerburg (voorzitter)    tanjalagerburg@msn.com

Paula de Groot                                   paula266@hotmail.com

Loraine Dormoy-Nelson                      Loraine_1986@hotmail.com


De MR is rechtstreeks bereikbaar via   s.plat@opspoor.nl
 

Ouders aan het woord

"Er wordt naar het kind gekeken, niet naar het programma."

- Anne