School

In Dalton Kindcentrum het Parelhof vindt u Openbare Daltonbasisschool het Parelhof. Dit is een grote basisschool die evengoed knus en vertrouwd aanvoelt.  Er wordt gewerkt vanuit de visie die gebaseerd is op de daltonkernwaarden: Samenwerking, Vrijheid & Verantwoordelijkheid, Effectiviteit, Zelfstandigheid en Reflectie.

Wij willen de kinderen zo goed mogelijk begeleiden op hun weg naar volwassenheid. We streven naar een zo breed mogelijke vorming op intellectueel, sociaal en creatief  gebied. Hierbij houden we rekening met de aanleg, aard en tempo van ieder kind. Wij dagen de kinderen uit om hun talenten te ontwikkelen en te laten zien wat ze kunnen.

Fijne sfeer
We  werken aan een fijne sfeer in de groepen, zodat uw kind met plezier naar school gaat. Bij dit alles speelt u als ouder een belangrijke, stimulerende rol en mede daarom vinden wij het belangrijk om een goed contact te onderhouden.

Continurooster
Onze school werkt volgens het continurooster. Van maandag t/m vrijdag gaan de  kinderen naar school van 8.30 tot 14.00 uur. Ze lunchen elke dag op school in hun groep. Na schooltijd kunnen de kinderen gebruik maken van het naschoolse aanbod. De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door BSO de Driesprong.

Wilt u meer weten over onze school? Ga dan naar www.parelhof.nl. Wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvende rondleiding? Vraag deze dan hier aan. 

Leerlingen aan het woord

"We hoeven niet alles tegelijk te doen, maar kunnen zelfstandig werken"

- Leerling, 11 jaar