Meesterschap

Meesterschap ontstaat door leren, proberen en reflecteren
Meesterschap ontstaat doordat er vertrouwen wordt geschonken. Er wordt een uitdagende omgeving gecreëerd, waarbij leren centraal staat. Kinderen en teamleden zijn gemotiveerd om zich te ontwikkelen tot mensen met lef. Mensen met lef staan open voor innovaties, proberen nieuwe dingen uit, leren van hun fouten, leren problemen op te lossen, reflecteren op zichzelf en dragen zorg voor elkaar en hun omgeving.  Er is ruimte voor talentontwikkeling en er wordt doelgericht gewerkt.

 

Leerlingen aan het woord

"We hoeven niet alles tegelijk te doen, maar kunnen zelfstandig werken"

- Leerling, 11 jaar