Verbinden

Verbinding is een voorwaarde voor samenwerking, en samen bereik je meer.

Samenwerken is een kernwaarde die zorgt voor verbinding. Ons Dalton Kindcentrum is een lerende organisatie, waarbij continu wordt samengewerkt. Teamleden van de drie partners onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal zijn met elkaar verbonden. Hierdoor staan de kinderen centraal.
Heel belangrijk is de verbinding met ouders, want er is een gedeelde verantwoordelijkheid. Wij geloven in de driehoeksamenwerking tussen kind, ouders en Kindcentrum. Intensieve samenwerking bevordert de ontwikkeling van de leerlingen.


Ons Kindcentrum is onderdeel van de samenleving. Daarom zoeken wij verbinding met allerlei instanties, zoals bijvoorbeeld:
  • Collega scholen
  • Jeugdzorg
  • School Maatschappelijk werk (SMD)
  • Kunst- en sportinstellingen (Wherelant,Spurd etc.)
De inhoud van de leerstof is gebaseerd op de belevingswereld van de leerlingen: we werken met realistische thema's en onderzoeksvragen gaan over realistische problemen. De gouden cirkel vormt de basis van de leerinhoud: waarom doen we iets of willen we dit weten? Hoe gaan we onze doelen bereiken? Wat gaan we doen?


 

Ouders aan het woord

"Er wordt naar het kind gekeken, niet naar het programma."

- Anne