Ontruimingsplan

Bijlage 8:
Ontruimingsplan

DKC Het Parelhof
Zichthof 9, 10 en 11

 
Melding: d.m.v. het alarmsysteem
 
 1. Algemeen:
            -     Gebruik het alarmsysteem (kamer (OOP) naast ingang bb)
 • Het belang van het kind staat bij alle beslissingen voorop.
 • Blijf zelf zo rustig mogelijk om paniek te voorkomen.
 • Waarschuw bij brand zo snel mogelijk de Bhv'ers.
 • In geval van noodsituaties berust de leiding bij Bhv'ers. De directie blijft altijd eindverantwoordelijk.
 • In gevallen waar politie of brandweer bij betrokken is, dient iedereen hun instructies onmiddellijk op te volgen.
 • Het ontruimingsplan wordt ten minste 2 x per jaar geoefend: 1 x aangekondigd en 1 x onaangekondigd. Ook Pinkeltje, de Fuut en de BSO worden hierbij betrokken.
 
      2.    Schoolontruiming o.l.v. de groepsleerkracht:
 • Stel de noodzaak vast en gebruik het alarmsysteem in het kamertje van de OOP           (Brandmeldinstallatie) BMI
 • De directie belt 112. Noem je naam, DKC Parelhof, Zichthof 9/11 1445 HC of Peuterspeelzaal Pinkeltje resp. BSO De Driesprong, Purmerend.
Meld wat nodig is: ambulance, politie of brandweer. Meld evt. het aantal slachtoffers.
 • Pak het plastic hoesje met groen en rode stip, een pen/potlood en de klassenlijst/gezinsgroepenlijst/leerpleingroepenlijst/telefoonlijst/absentielijst (hangt bij de klassendeur) of je telefoon met Parnassys app.
 • Controleer je lokaal/ruimte op achterblijvers.
 • Sluit deuren en ramen om rookverspreiding te voorkomen.
 • Verlaat met je kinderen het lokaal/ruimte door de afgesproken (nood)uitgang. Zorg dat de kinderen weten met wie ze naar buiten lopen. (Twee aan twee)
 • De bhv'ers controleren de wc groepen en de kamertjes van de directie, ib-er, administratief medewerker en andere ruimtes.
-     Laat de kinderen rustig naar buiten lopen.
 • Jassen en persoonlijke eigendommen blijven in het gebouw achter.
 • Bhv-ers geven de kinderen mee aan een andere groep na controle of iedereen er is. (zie onderstaand rooster)
 
Verzamelen van de groepen:
 • De Waterhoen, Scholekster, IJsvogel, Fazant, Grutto, Buizerd en de kleutergroepen Kwikstaart en Zwaan, verzamelen op het voetbalveld tussen de Gemetstraat en Tarwestraat (voor juiste plek zie plattegrond van het voetbalveld)
 • De Valk, Reiger, Kievit, Kwartelkoning, Rietzanger, Zilvermeeuw en de kleutergroepen Tureluur en Meerkoet  verzamelen op het Walmespad (zie plattegrond). De Fuut, Pinkeltje en de BSO verzamelen hier ook.
 • Verzamel ook op bovenstaande plaatsen als je vanuit een andere samenstelling van de groep ontruimt! Dus ook na schooltijd, bij naschoolse activiteiten of oudergesprekken, etc.
- in geval van gezinsgroepen: dan neem je de gezinsgroep mee.
- in geval van buiten spelen niet meer naar binnen, maar naar de verzamelplaats: de bhv'ers nemen tijdens de controle van alle ruimtes de adressenlijsten mee
 • Controleer aan de hand van je klassenlijst/gezinsgroeplijst/ leerpleingroeplijst/telefoonlijst/absentielijst (ParnasSys app) of alle leerlingen aanwezig zijn.
 • De directie controleert of alle groepen compleet zijn. Leerkracht houdt groene stip omhoog wanneer de groep compleet is. De rode stip wordt omhoog gehouden wanneer de groep incompleet is.
 • Meld de vermiste leerling(en) bij de directie. De 'buiten' Bhv'er en directie gaan langs de groepen en verzamelen informatie
 
Als ons gebouw niet vrijgegeven wordt door brandweer en/of politie gaan wij naar de gymzaal aan de Tarwestraat.(HoofdBhv'er neemt hiervan de sleutel mee)
Daar kunnen kinderen opgehaald worden door ouders nadat wij gebeld hebben.
In een eerder stadium mogen kinderen niet naar huis!
 
Let op:     De directie wijst invallers op het (brand)ontruimingsplan.
 
 
3.   Taken bij schoolontruiming.
 • Veiligheid van personen staat voorop, maar gebruik evt. schuimblusser en brandslang om de brandverspreiding te vertragen.
 • Neem het plastic hoesje met groen en rode stip, een pen/potlood en de klassenlijst/gezinsgroepenlijst/leerpleinlijst/telefoonlijst/absentielijst (hangt bij de deur van je lokaal).
 • Neem de EHBO doos en je telefoon mee naar buiten.
 • Licht zo spoedig mogelijk het bestuur en de inspectie in. Dit doet de directie.
 • Houd zo goed mogelijk overzicht en toezicht op de situatie.
 • Een aantal bhv'ers die voor een groep staat, brengt eerst de groep naar buiten en draagt die daarna over aan een collega. De desbetreffende collega neemt de groep mee naar de verzamelplaats. Zie actueel schema
 • Een aantal Bhv'ers controleert alle ruimtes op achterblijvers, zie actueel rooster
 • 1 Bhv'er blijft op het schoolplein om de brandweer/politie op te vangen en in te lichten. 
 • Bhv'ers zijn te herkennen aan hun gele hesjes.
 1. Welke groep neemt welke uitgang?
  1. De Kwikstaart en Zwaan nemen de uitgang aan de onderbouwkant (naast het speellokaal), gaan door het hek en lopen rechtsaf de Schouwsingel op (fietspad), brug over, naar rechts en naar de juiste verzamelplek op het voetbalveld
  2. Als er een groep in het speellokaal is, nemen zij ook de uitgang aan de onderbouwkant (naast het speellokaal)
  3. De Zilvermeeuw, Meerkoet en Tureluur nemen de uitgang aan de onderbouwkant (naast het speellokaal, gaan door het hek en lopen linksaf over de van Osweg naar het Walmespad
  4. De groepen Valk, Reiger, Kievit, Kwartelkoning en Rietzanger nemen de uitgang aan de centrale hal (ZH 11) en gaan door het hek naar het Walmespad.
  5. De Fuut, Pinkeltje en de BSO nemen de uitgang van de BSO (ZH 10) en verzamelen ook op het Walmespad.
  6. De groepen Scholekster, IJsvogel, Fazant, Waterhoen, Grutto en Buizerd nemen de uitgang die aan de centrale hal ligt (ZH 9). Gaan daar het hek door, linksaf de Zeisstraat in en meteen linksaf het bruggetje over, vervolgens weer links en naar de juiste verzamelplek op het voetbalveld.
  7. Bij een geblokkeerde uitgang neem je een andere uitgang.
   Op ZH9 nemen de Grutto en Buizerd dan de uitgang bij de BSO.
   Op ZH11 nemen de Valk en de Reiger dan de uitgang bij de BSO.
  8. Wanneer beide uitgangen geblokkeerd zijn vluchten kinderen en de leerkracht  via de ramen 
  9. Tijdens activiteiten in de gymzaal delen de bedrijfshulpverleners  de groep kinderen in tweeën en leiden de groepen naar de twee kleuteruitgangen.
In dit geval nemen de overige groepen, op aanwijzing van de Bhv'ers,  een andere uitgang. Dit om drukte te voorkomen. Bekijk daarom ook elkaars wandelroute!
 
De Bhv'ers hebben in hun klas of ruimte een Bhv hesje hangen en dragen dit tijdens een ontruiming.
 
 
Indeling Bhv'ers per dag: zie actueel schema.
 
Iedereen neemt zijn/haar eigen groep mee naar buiten. De groepen van de HoofdBhv'ers worden meegenomen door collega's. De HoofdBhv'ers controleren de school (Binnen)
Overige Bhv'ers regelen de organisatie op de verzamelplaatsen (Buiten)
Bhv'ers die voor een kleutergroep staan, blijven bij hun groep.
 

Op de dagen dat er een dubbele bezetting is voor de controle op de KB moet deze ingezet worden als er een Bhv-er uit het rooster ziek is.
 
Ontruiming Pinkeltje, de Fuut en de BSO:
Zij hanteren hun eigen ontruimingsschema. Zij hebben eigen Bhv-ers die de binnen controle uitvoeren. De buitencontrole en verzamelplaats is volgens actueel schema.
 
Ontruimingsplan gymzaal Tarwestraat
 
Er zijn twee blusapparaten aanwezig:
-           Een blusser naast de materialenkast in de gymzaal
-           Een slangblusser in de hal, bij binnenkomst rechts.
Tevens is er een AED aanwezig en een telefoon, die zich in het lerarenkleedhokje bevindt.
De gymzaal heeft de beschikking over twee (nood) uitgangen.
De ingang dient als uitgang en in de zaal is een nooduitgang, helemaal aan het einde van de zaal aan de rechterkant.
 
Bij calamiteiten:
Check waar de calamiteit is en beslis dan welke vluchtweg genomen moet worden.
Bel, indien nodig, 112 met eigen mobiel of telefoon in lerarenkleedhokje.
Verlaat zo snel mogelijk het pand.
Dit betekent: er wordt niets door de kinderen meegenomen aan kleding, sieraden etc. als dat niet (meer) mogelijk is.
Kinderen verlaten twee aan twee zo snel mogelijk het pand en vormen daarna weer een twee aan twee rij, zodat het makkelijk is om ontbrekende kinderen te signaleren.
De verzamelplek wordt de parkeerplaatsen achter de bushalte als er ontruimd is via nooduitgang van de gymzaal.
De verzamelplek bij evacuatie via voordeur is de ruimte langs de bosjes.
Wanneer ook dit te gevaarlijk is wordt er op dat moment een veilig plek gekozen door de leerkracht.
 
Vakleerkracht neemt om 8.15 uur de absentielijst van de groep mee die als eerste les krijgt.
De collega's die de kinderen halen/brengen geven absentielijst aan vakleerkracht en nemen vorige afgegeven absentielijst weer mee naar school.
We maken ook gebruik van de ParnasSys app, waar alle adressen in staan.
 

Leerlingen aan het woord

"We hoeven niet alles tegelijk te doen, maar kunnen zelfstandig werken"

- Leerling, 11 jaar