Hoofdluis

Hoofdluiscontrole
De "hoofdluismoeders" controleren het haar van uw kind(eren) altijd in de week na een vakantie en indien nodig een week later bij de nacontrole.
De groepsleerkrachten houden u op de hoogte van de precieze dag.
Wilt u ervoor zorgen dat het haar van uw kind op die dag los hangt, dus zonder vlechten en dergelijke? 
Het is wenselijk om het haar van uw kind ook thuis regelmatig na te kijken.
Mocht uw kind hoofdluis hebben, wilt u de leerkracht er dan van op de hoogte brengen? Wij kunnen dan adequate maatregelen treffen.
Lees hier meer: Hoofdluis: doen/niet doen
Op Internet (Google: hoofdluis) is veel informatie te verkrijgen over preventie en behandeling van hoofdluis.

 
Deze luizenkam kamt luizen uit het haar en doodt gelijk de neten

Ouders aan het woord

"Er wordt groepsdoorbrekend gewerkt, waardoor kinderen op hun eigen niveau kunnen werken"

- Anne