Schooltijden

Schooltijden schooljaar 2022-2023

Op onze school hanteren we het continurooster.

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur.
De deuren gaan open om 8.20 uur.

De kinderen van groep 1 t/m 5 worden dagelijks op een vaste plaats op het schoolplein gebracht en opgehaald. Er komen alleen ouders in het Kindcentrum als zij een afspraak hebben. Dit is om de rust en het overzicht in het Kindcentrum te bewaren.
Van kinderen uit groep 6 t/m 8 verwachten wij dat ze zoveel mogelijk zelfstandig naar het Kindcentrum komen en ook weer zelf naar huis toe gaan.

De kinderen lunchen op school in hun eigen groep. Houdt u er rekening mee dat er geen snoep meegegeven wordt?

Wij stimuleren gezond gedrag, daarom verzoeken wij u om uw kind gezonde tussendoortjes
(voor de kleine pauze groente of fruit en water) en een gezonde lunch mee te geven.  
 
Pindavrije school
Wij hebben op onze school verschillende leerlingen met ernstige pinda-allergie. Deze leerlingen mogen absoluut niet in aanraking komen met pinda's en pindakaas. Omdat leerlingen bij ons op school op verschillende plekken werken en in verschillende groepen, hebben we besloten om onze hele school pinda- en vooral pindakaasvrij te maken. Zo zorgen we met z'n allen voor een veilige omgeving voor deze leerlingen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 
Afspraken 
U kunt vanaf 14.30 uur afspraken maken met de leerkrachten.
Tussen 14.00 en 14.30 uur hebben zij pauze.  

 

Ouders aan het woord

"Méér dan leuk! Ik laat mijn kinderen met een goed gevoel achter bij de peuterspeelzaal."

- ouder van Pinkeltje